Informacje znajdujące się w Internecie są czasami nieaktualne lub przekazywane w sposób wprowadzający w błąd. Zawsze chętnie udzielimy Ci wszelkich informacji na temat polskiego prawa nieruchomości, gdyż doskonale je znamy.