Istnieje możliwość zwrotu 23% podatku VAT od ceny zakupu, jedynym warunkiem odzyskania zapłaconego podatku VAT jest zgłoszenie się do właściwego urzędu skarbowego przed dokonaniem zakupu apartamentu i wypełnienie druku VAT-R, a co za tym idzie zarejestrowanie się, jako czynny podatnik VAT. Służymy pomocą na tym etapie.