Obecnie w Kołobrzegu stawka podatku od nieruchomości wynosi 23,90 zł za m2. Dotyczy to budynków związanych z działalnością gospodarczą. Z kolei od zwykłych budynków mieszkalnych stawka ta wynosi 0,81 zł/m2. W Twoim przypadku zastosowanie ma pierwsza stawka.