Po podpisaniu umowy kupna przez wszystkie zaangażowane strony umowa staje się prawnie wiążąca. Każda ze stron otrzymuje kopię certyfikatu do swojej ewidencji. Staniesz się zatem prawnym właścicielem w dniu notarialnego poświadczenia umowy głównej. Notariusz następnie występuje o zmianę księgi wieczystej. Wpis do polskiego rejestru nieruchomości ma skutek deklaratoryjny tylko zgodnie z polskim prawem. Należy wiedzieć, że sprzedaż odbywa się w 2 etapach: najpierw zostaje podpisana umowa przedwstępna u notariusza a następnie (już po wybudowaniu i odbiorze inwestycji) umowa przyrzeczona.