Wszystkie umowy dotyczące przeniesienia własności nieruchomości w Polsce wymagają poświadczenia notarialnego.