U wybranego notariusza w Polsce. W praktyce zwyczajem jest wydawanie certyfikatów w mieście, w którym znajduje się zakupiona nieruchomość.