W Polsce cały czas rośnie popyt na zakup nieruchomości mieszkaniowych przez cudzoziemców, szczególnym zainteresowaniem cieszą się obszary nadmorskie, gdyż nie tylko są atrakcyjne pod względem turystycznym, ale i gospodarczym.