Tak. Kupujący może sprawdzić czy wpisy w aktualnym rejestrze nieruchomości odpowiadają faktycznemu stanowi prawnemu.