Nie, w Polsce wszystkie notarialne umowy sprzedaży są zawsze sporządzane w języku polskim. Umowa sprzedaży zostanie dla Ciebie przetłumaczona ustnie lub pisemnie przez tłumacza sądowego w trakcie procesu certyfikacji. Ponadto pracownik Kurortimobilien będzie osobiście tłumaczył wszelkie niejasności i pytania. W razie potrzeby całą umowę sprzedaży może przetłumaczyć wybrany przez Ciebie tłumacz prawniczy na kilka dni przed notarialnym aktem.