Osoby prawne lub fizyczne pochodzące z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), od 2016 roku mogą nabywać polskie nieruchomości na takich samych warunkach jak polscy obywatele.