Masz możliwość upoważnienia osoby do obsługi kupna nieruchomości w Polsce, jednak musisz posiadać sporządzone odpowiednio wcześniej notarialne pełnomocnictwo od polskiego notariusza.